Laktoferyna

 • Jest naturalną glikoproteiną wiążącą żelazo.
 • Jest istotnym składnikiem siary i mleka matki, stanowiąc ważny element odporności nieswoistej.
 • Stymuluje aktywność przecwizapalną, przeciwwirusową, przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną organizmu.
 • Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i synergistyczne z antybiotykami, wspomagając efekty terapii.
 • Posiada działanie immunotropowe, wspomaga rozwój i dojrzewanie układu odpornościowego.
Lactorrin

Laktoferyna

 • Jest pozyskiwana z mleka krowiego i wykazuje 70% zgodności aminokwasowej z laktoferyną ludzką.
 • Naturalnie występuje w mleku ssaków.
 • Jest składnikiem wielu tkanek i płynów ustrojowych np. śliny i łez.
 • Zwiększa przyswajalność manganu i cynku oraz ułatwia wchłanianie cukrów.
 • Posiada działanie antyoksydacyjne.
 • Chroni komórki nabłonka jelita.
Lactorrin

DZIAŁANIE IMMUNOMODULUJĄCE

Laktoferyna podawana dziecku doustnie może stymulowaćrozwój swoistych, jak i nieswoistych mechanizmów obronnychjelita oraz odporności ogólnoustrojowej poprzez

 • Stymulację syntezy nieswoistych przeciwciał IgA oraz IgG w jelicie,
 • stymulację uwalniania niektórych cytokin przez komórki nabłonka i odpornościowe jelita,
 • wzrost liczby oraz aktywację komórek B, T i NK w jelicie, śledzionie oraz krwi obwodowej,
 • stymulację dojrzewania limfocytów,
 • zwiększania aktywności cytotoksycznej komórek NK i LAK.
Lactorrin

DZIAŁANIE PRZECIWWIRUSOWE

U dzieci karmionych piersią i mlekiem z dodatkiem laktoferyny z mleka krowiego znamiennie niższa była częstość infekcji układu oddechowego (katar, kaszel, świsty oddechowe) i biegunek

P<0,05 (pomiędzy grupami dzieci karmionymi piersią lub mlekiem z dodatkiem laktoferyny z mleka krowiego, a tymi karmionymi mlekiem bez laktoferyny) Prospektywne, wieloośrodkowe badanie na grupie 260 niemowląt poniędzy 4. a 6. miesiącem życia trwajace 3 miesiące.

Chen K. et. al., Effect of bovine lactoferrin from iron-formulas on diarhea and respiratory tract infections of weaned infants in a randomized controlled trial. Nutrition. 2016 Feb;32(2):222-7

DZIAŁANIE PRZECIWBAKTERYJNE

Doustne stosowanie laktoferyny, zmniejsza ryzyko wystąpienia seps o późnym początku i martwiczego zapalenia jelit (NEC) u wcześniaków

Metaanaliza czterech randomizowanych badań z bazy Cochrane.

Pammi M.,Abrams S.A., Oral lactoferrin for the prevention of sepsis and necrotizing enterocolitis in preterm infants, Cochrane Database of Systematic Reviews 2015,

Issue 2. Art. No.: CD007137

DZIAŁANIE PRZECIWGRZYBICZE

Profilaktyczna doustna suplementacja laktoferyny z mleka krowiego redukuje ilość incydentów inwazyjnych zakażeń grzybiczych u wcześniaków z bardzo niską masą.

Prospektywne, wielośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Do badania włączono 472 noworodków z bardzo niską masą urodzeniową (<1500 g). Noworodkiotrzymywały laktoferynę z mleka krowiego 100 mg/dobę, laktoferynę + LGG lub placebo przez 30 dni od urodzenia (45 dni dla noworodków o masie urodzeniowej < 1000 g).

Manzoni P. et. al, Bovine Lactoferrin Supplementation for Prevention of Late-Onset Sepsis in Very Low-Birth-WeightNeonates, JAMA. 2009;302(13):1421-1428

INNE ZASTOSOWANIE KLINICZNE LAKTOFERYNY

U kobiet w II trymestrze ciąży leczonych z powodu niedokrwistości, suplementacja laktoferyną w porównaniu z siarczanem żelaza:

 • przyczyniła się do większego wzrostu wartości hemoglobiny
 • powodowała mniej żołądkowo-jelitowych działań niepożądanych
 • była ogólnie lepiej tolerowana

Prospektywne, randomizowane badanie grup równoległych, obejmujące 200 kobiet z niedokrwistością w II trymestrze ciąży. Otrzymywały one 150 mg siarczanu żelaza lub laktoferynę 250 mg/ dobę przez 8 tygodni.

Rezk M, et al., Lactoferrin versus ferrous sulphate for the treatment of iron deficiency anemiaduring pregnancy: a randomized clinical trial. J.Matern Fetal Neonatal Med. 2016

LACTORRIN - preparat zawierający laktoferynę z mleka krowiego i witaminę C.

Przeznaczony do postępowania dietetycznego dla niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych.

Lactorrin

Zalecany:

 • Wcześniakom o niskiej masie urodzeniowej
 • Niemowlętom karmionym mlekiem modyfikowanym
 • Niemowlętom i dzieciom często zapadającym na infekcje
 • Kobietom w ciąży i podczas karmienia piersią
 • Osobom z niedoborem żelaza

LACTORRIN - DAWKOWANIE

 • Porcja zalecana do spożycia:
  niemowlęta i dzieci - 1 saszetka, dorośli - 2 saszetki
 • Zawartość saszetki należy rozpuścić w letniej wodzie, mleku lub innym płynie i dobrze wymieszać. Laktoferyna ulega denaturacji w wysokiej temperaturze, nie należy wsypywać proszku do gorących płynów.
 • W przypadku osób dorosłych zawartość saszetki można podać bezpośrednio do jamy ustnej.
Lactorrin

Laktoferyna wielofunkcyjna glikoproteina
– przydatność kliniczna

Dr hab. n. med. Jarosław Paśnik

Laktoferyna wielofunkcyjna glikoproteina.
Pytania i odpowiedzi.

Dr hab. n. med. Jarosław Paśnik

QUIZ

Edycja zakończona

Kontakt

NORD FARM SP. Z O.O.
Siedziba główna
ul. Domaniewska 37 lok. 243
02-672 Warszawa
tel.: +48 512 721 141
REGON: 240 962 300
NIP: 625-237-51-16
KRS: 0000 308 635
NORD FARM SP. Z O.O.
Biuro, sprzedaż, marketing, serwis
Al. Piłsudskiego 141
Łódź 90-318
tel.: 512 721 141
infolinia: 800 800 170